MDM Virovitica
 
Home
ABUS PDF Ispis Email
Štovani kupci.
Obavještavamo Vas da smo u suradnji sa renomiranim njemačkim proizvođačem ABUS proširili našu ponudu proizvoda i usluga. Osim što smo proširili ponudu sa cjelokupnim programom cilindara E5, te proširili ponudu već postojećih D6 cilindara u našem programu, započeli smo samostalnu izradu sustava zaključavanja za sljedeće cilindre u ponudi: E5, KE5, Citadel, C83 personalnog profila, D6, KD6, te XP2.

 

Naši ključari obučeni su u tvornici ABUS  Wetter- Njemačka od strane njihovih vrhunskih stručnjaka, te su osposobljeni za rad na specijalnim strojevima. Jedan od tih strojeva je i kompjuterski upravljana digitalna kopirka ključeva, Ilco Orion koja upravo zbog svojeg digitalnog režima rada mogućnost pogreške pri kopiranju ključeva svodi na minimum.Prilikom izrade sistema zaključavanja u mogućnosti smo izraditi sljedeće nivoe zaključavanja:

1. NIVO - (Z) - Svi cilindri na isti ključ
2. NIVO - (MK) - Sve cilindre otključava MK ključ. Svaki cilindar ima svoje
                             zasebne ključeve
3. NIVO - (GMK) - Sve cilindre otključava GMK ključ. Unutar sustava MK ključ otključava
                               dijelove sustava. Svaki cilindar ima zasebne ključeve.
4. NIVO - (GGMK) - Sve cilindre otključava GGMK ključ. Unutar sustava GMK i MK
                                ključevi otvaraju pojedine skupine cilindara. Svaki cilindar ima svoj
                                ključ. Svi ključevi u sustavu otvaraju zajednički cilindar.

 
1. NIVO - (Z)                                                     2. NIVO - (MK)

 
3. NIVO - (GMK)                                               4. NIVO - (GGMK)

 

Brandovi

 

 

 


Akcije