MDM Virovitica
 
Home Artikli Nape Smalvic
MDM d.o.o., kao uvoznik i ovlašteni distributer robe navedene u ponudi ove web stranice nudi mogu?nost izravne kupovine proizvoda. Prilikom odabira artikla kojeg želite kupiti na našoj web stranici te nakon što ispunite i pošaljete  obrazac o kupnji ubrzo ?e Vas telefonski kontaktirati naše prodajno osoblje radi daljnjih uputa o prodaji.

On line prodaja artikala vrši se isklju?ivo avansnim jednokratnim pla?anjem na:

MDM d.o.o., VINKA BELOBRKA 6,  33000 VIROVITICA
Žiro ra?un : 2360000-1101274097 - Zagreba?ka banka
                 2412009-1131003653 - Slatinska banka

Model: 05
Pod opis pla?anja stavite broj ponude.

MDM d.o.o.  isporu?uje robu nakon primitka uplate na svoj žiro ra?un. Nakon vaše uplate  potreban je jedan do dva radna dana da bi se uplata prikazala na izvodu našeg ra?una.

Cijene istaknute uz svaki artikl su maloprodajne sa PDV-om bez ura?unatog troška prijevoza.

Za naru?enu robu napla?uje se trošak prijevoza prema tarifi prijevoznika koji je odre?en težinom paketa.


MDM d.o.o.  isporuku robe kupcima vrši putem Overseas Express kurirske službe. Paketne (express) pošiljke isporu?ujemo u roku od 24 sata. Roba kupljena u petak biti ?e isporu?ena u ponedjeljak ukoliko od našeg prodajnog predstavnika izri?ito ne zatražite isporuku subotom. Dostava subotom je mogu?a uz 50% doplate na cijene prijevoza navedene u gornjem cjeniku.

Overseas Express isporu?uje robu do ulaza u ku?u ili zgradu. Voza? nije dužan unositi robu u ku?u ili zgradu.

VAŽNO

Prilikom preuzimanja paketa od voza?a Overseas Express-a iznimno je važno utvrditi da li paket ima ošte?enja na ambalaži, te  odmah zatim obavezno pregledajte da li je roba unutar pakiranja neošte?ena. U slu?aju ošte?enja robe zatražite od voza?a zapisnik o ošte?enju pošiljke. Obavezno je isti dan pregledati dostavljenu robu, te ako ste utvrdili ošte?enje nakon otvaranja paketa, a voza? je ve? otišao, odmah nazovite na besplatni telefonski broj 0800 33 66 33 Overseas Express službu za korisnike i prijavite ošte?enje. 

Ako nakon primitka robe isti dan ne prijavite eventualno ošte?enje robe službi za korisnike Overseas Express-a na broj 0800 33 66 33, MDM d.o.o. i Overseas Express ne uvažavaju naknadne reklamacije.


Ukoliko niste bili na adresi kada je voza? pokušao izvršiti dostavu, dostava ?e automatski biti pokušana sljede?eg radnog dana. U slu?aju da ni tada ne
uspije realizacija dostave pri pokušaju isporuke bit ?e vam ostavljena obavijest o dospije?u pošiljke sa naznakom broja pošiljke i broja telefona službe za
korisnike, a sama pošiljka ?e se vratiti u pripadaju?i sabirni centar.

Služba za korisnike Overseas Express-a omogu?ava lakšu komunikaciju sa kupcima te realizaciju ugodnije i uspješnije suradnje. Njihovu korisni?ku službu možete dobiti na telefon 01 3454 555 ili na besplatni telefonski broj 0800 33 66 33.
Overseas Express

Cijene istaknute uz svaki artikl su maloprodajne sa PDV-om bez ura?unatog troška prijevoza.KategorijeSudoperi

Ugradna tehnika

Nape

Slavine

Garniture za vrata

Brave

Cilindri

Brandovi

 

 

 


Akcije